Parcourir le ninkare


y


yoóFrnou bien ?Engor (demands an answer)A wa'am mɛ yo ?FrnEst-il venu ou bien ?
ṍ'vFrnbrûler; allumerEngburnDa yõ mõogɔ la!FrnNe brûle pas l'herbe!yõ'orɩ, yõ'orader.yõ'ayõ'ora
yo-iigonFrntermite avec ailes1.6.1.7Insectes
yo-iigo
yõ'ader. ofDerivative ofnFrnaction de brûler / allumerEngburning
yo'ogeó-év.sgFrnouvrirEngopenYo'oge kʋlɩŋa la.FrnOuvre la porte.synpakɛ2yo'orɩ, yɔ'ɔrader.yo'ose
yõ'ogɔṍ-ɔ́nFrnpoitrineEngchest2.1Corpsyõ'orɔ
yõ'orader. ofDerivative ofnFrnbrûleur; incendiaireEngburnerAbõnɔ de la mõ-yõ'õra.FrnBono est un brûleur de brousse.
yo'oreò-ènFrnpénis; sexe masculinEngpenis2.1Corpsyɔ'ɔra
yo'oseder. ofDerivative ofyo'ogev.plFrnouvrirEngopenYo'ose kʋlɩnsɩ la.FrnOuvre les portes.yo'osrɩ, yɔ'ɔsra
yõgɛ1ṍ-ɛ́vFrnannoncer un décèsEngannounce a deathA yõgɛ la kũm.FrnIl a annoncé que quelqu'un est décédé.yõgrɩ, yõgra
yõgɛ2der. ofDerivative ofyõkɛv.plFrnattraperEngcatchYõgɛ bʋʋsɩ la.FrnAttrape les chèvres.yõgrɩ, yõgra
yõgõmõ̀-ṍn1Frnlaiton; bronzeEngbrass1Universe, creation2Engbronzeder.yõka
yõkader. ofDerivative ofyõgõmnFrnbijoutier; orfèvreEngjeweller2Personne
yõkɛõ̀-ɛ̀v.sgFrnattraper; saisirEngcatchYõkɛ bʋa la.FrnAttrape la chèvre.yõkrɩ, yõkrader.yõgɛ2
yokoò-ònFrntrou; creuxEngholeyogro
yolgo1ó-ónFrnsacEngbagsynborgo6.7.7Récipientyolloder.yolgo2
yolgo2der. ofDerivative ofyolgo11nFrnunité de 200 cedis (argent du Ghana)Eng200 Cedis (Ghana money)synborgoyollowologo
yolseó-év1Frndesserrer; atténuer; diminuer d'intensité; libérerEngloosenAzezi yolse tõma mɛ.FrnJésus nous a libérés.2Engliberate3Engreleaseyolsrɩ, yɔlsrader.yolsɩgo
yolsɩgoder. ofDerivative ofyolsenFrndesserrage; libérationEngliberation
yõmẽelader. ofDerivative ofyõorɛnFrnmorveEngnasal mucus2.1Corps
yõnnɩõ̀-ɩ̀vFrnmurmurer; se plaindreEngmurmurDa yõnna.FrnNe murmure pas.yõnnader.yõŋa
yõŋader. ofDerivative ofyõnnɩnFrnmurmures; plainteEngcomplaint
yoo yooder. ofDerivative ofyoogoadvFrninutilementEngin vainA tʋʋra la nẽrba yoo yoo.FrnIl insulte les gens au hasard.
yoobɩò-ɩ́Frnsix, 6Engsix
yoofopl.yũuninFrnnoix de karitéEngShea nutyũuni