Parcourir l'anglais


k


kapok treegõŋaṍ-ánkapok treeceiba pentandra1.5.1Treesder.gõngõnnɔder.gõngõŋɔ2der.gõnpallɛ
Kasem languageyʋʋlɛder. ofyʋʋlganKasem language
Kasena personyʋʋlgaʋ́-ánKasena person2Personder.yʋʋlɛ
keep eyes openpigider. ofpikevkeep eyes openBia la pigi mɛ, a ka gĩsre.L'enfant a les yeux ouverts, il ne dort pas.
keep watch overpigeí-évkeep watch over«Nayiga n pigri bõndãana».«C'est le voleur qui observe le riche.» (proverbe)
kernelbiireí-éngrain, fruit, kernelKe-biire n lui tẽŋa.A grain of millet fell on the ground.
keykʋlɩn-biireder. ofkʋlɩŋankeysaafɩ biireder. ofsaafɩnkey6.7Tool
kicktẽ2ẽ̀vkickBõŋa n tẽ ẽ.Un âne lui a donné un coup.tẽbɛẽ́-ɛ́vkickA tẽbrɩ la baaga.Il donne un coup de pied au chien.
kill1ʋ́vkillA kʋ la nõa.Il a tué une poule.der.kʋader.kʋʋrɛ1der.nẽr-kʋʋra
killernẽr-kʋʋrader. of1nkiller2Person
killingkʋa 1der. of11nkillingkʋʋrɛ1der. of1nkilling
kilogramkiloí-ónkilogram
kilometrekilomɛtrɩí-ó-ɛ́-ɩ̀nkilometre
kin, relativemabia 3der. ofma2nkin, relative
kindbuuriú-íntribe, kindder.bu-zãŋkader.buur-karẽŋrɛ
kind deedsõm1 1ṍnkind deedA ẽŋɛ la sõm.Il a fait du bien.der.sõmader.sõŋader.sõŋɔ1
kindlepebseé-évkindleDɩkɛ kãmpeŋo pebse bugum na.Prends l'éventail pour attiser le feu.der.pebsgowisgeí-évkindleWisge bugum na!Attise le feu!
kindlingpebsgoder. ofpebsenkindling
kindnesssũ-bʋgsʋmder. ofsũurenkindness
kingna-kekoder. ofnaba1nking
kingdomso'olʋm 3ó-ʋ́nkingdom
kingfisherkenkɩrré-ɩ̀nkingfisher1.6.1.2Birds
Kingfisher (kind of)saasʋrrá-ʋ̀nkind of Kingfisher1.6.1.2Birds
kitchendã'aŋaã̀-ànkitchen6.5.1.2Types of houses
kneadnõm2ṍvkneadA nõnnɩ la zom.Elle pétrit la pâte.
knead with waterbũm1ṹvknead with waterDɩkɛ zom na bũm di.Knead the flour with water.
kneedũnneṹ-énknee2.1Bodyder.dũnlaaga
knee-cupdũnlaagader. ofdũnnenknee-cap2.1Body
kneelka dũmader. ofka2kneelA ka la dũma tẽŋa.Il s'est mis à genoux.
knifesʋ'aʋ́-ánknife6.7Toolder.sʋkɔbgɔ
knotgĩŋader. ofgĩmnknot
knowbãŋɛã̀-ɛ̀vknowA ka bãŋɛ mam.He doesn't know me.der.bãŋrader.bãŋrɛmivknowMam ka mi ẽ. A mi kãalgɔ mɛ.Je ne le connais pas. Il sait compter.der.mi'ilum
knowledgebãŋrɛder. ofbãŋɛnknowledgemi'ilumder. ofminknowledge
Kusaal landkonsaaò-ánKusaal landder.konsaagader.konsaanɛ
Kusaal languagekonsaanɛder. ofkonsaanKusaal language
Kusaal personkonsaagader. ofkonsaanKusaal person2Person